Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

  • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

Превод и легализация на банкова гаранция

Превод и легализация на банкова гаранция


Превод и легализация на банкова гаранция може да са необходими в редица случаи, в повечето от които от основно значение е бързината на услугата. Забава и пропуски в превода може да доведат например до пропусната обществена поръчка, респективно пропуснати ползи.Превод на банкова гаранция – срок и ценаПреводът на банковата гаранция се извършва нормална поръчка за 1 ден. Предлагаме и бавна поръчка за 3 дни, както и експресен превод в рамките на деня (за 1-2 часа, според натовареността на преводачите ни). При превода на банкова гаранция преводачите и редакторите трябва да имат необходимите познания по финанси и да боравят свободно с терминологията. В допълнение преводът следва да премине двойна проверка за качество, като само по този начин може да се гарантира липсата на граматически и фактологически грешки в превода.

Цената за превод на банкова гаранция е 13.80 лв. без ДДС на стандартна страница (1 стандартна страница по БДС е 1800 символа или 30 реда по 60 символа), нормална поръчка за 24 часа. За повече информация моля разгледайте нашите цени за превод и легализация.Легализация на банкова гаранция – изисквания, цена и срокЛегализацията на банкова гаранция е процесът по удостоверяване автентичността на документа от институциите, включително чрез поставяне на Апостил (Какво е легализация/Апостил?). Гаранцията трябва задължително да е оригинал, със свеж подписи и печат на банката. Заверява се в Българска народна банка и в Министерство на външните работи.

Срокът за легализация на банковата гаранция е 7 работни дни, нормална поръчка. А ако времето е лукс, предлагаме и бърза и експресна поръчка, съответно 5 и 3 дни, с които вярваме, че ще удовлетворим всички наши клиенти.

Цената за легализация на банкова гаранция с Апостил е 56.00 лв. без ДДС за нормална поръчка.

За повече информация, моля свържете се с нас и ние ще Ви преведем през процеса на превод и легализация!


Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА