Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

  • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

Превод и легализация на данъчна декларация / удостоверение от НАП

Превод и легализация на данъчна декларация / удостоверение от НАП


Превод и легализация на данъчна декларация / удостоверение от НАП обикновено е нужна на фирмите, които работят с чуждестранни партньори и/или са подразделения на чужди групи, в случай на одити, проверки и други. Също така преведена и легализирана данъчна декларация може да е  нужна за представяне на властите, когато фирмата е регистрирана в чужбина, но участва в тръжна процедура на територията на България.За колко време става преводът на данъчна декларация / удостоверение от НАП?Преводът на данъчна декларация се извършва нормално за ден. Предлагаме и експресна поръчка в рамките на деня – приблизително 1-2 часа, според моментната натовареност на екипа ни от преводачи и редактори. Поради естеството на услугата – превод на финансова документация, преводът се извършва от преводачи с финансово образование, за да бъде гарантирана коректността на използваната терминология. При превода на данъчни декларации е важно да се запази оригиналния формат, доколкото е възможно,  с цел по-бързото ориентиране на потребителя при търсене на информация в документа.Превод на данъчна декларация / удостоверение от НАП – ценаЦената за превод на данъчна декларация се формира на база дължината на документа и съответно зависи от застъпената информация от данъкоплатците. Цената за превод на финансови документи за повечето европейски езици е 19.80 лв. без ДДС на стандартна страница от 1800 символа по БДС без ДДС (1 стр. по БДС е 30 реда по 60 символа на ред), като данъчните декларации са с приблизителен размер 3 до 5 страници, т.е. приблизителна цена 63.00 лв. без ДДС (вижте подробен Ценоразпис на Преводи.БГ).

Удостоверенията от НАП са обикновено по една страница, като това са общи документи на цена 13.80 лв/страница без ДДС.Забележка: Посочените цени са ориентировъчни! При формиране на посочените ориентировъчни цени е взета цената за превод на английски език и най-малкият ориентировъчен ебем.Легализация на данъчна декларация или удостоверение от НАПВ много случаи се изисква легализация (Какво е легализация на документ?) на документ за финансови резултати на дадено юридическо лице за определен период. Това може да бъде именно подадената данъчна декларация, удостоверение от НАП /удостоверение от данъчна служба/ или други финансови отчети (например Годишния финансов отчет).

Легализацията на документи, издадени от НАП, се извършва в Главна данъчна дирекция, Министерство на финансите и Министерство на външните работи. За легализацията на всеки вид удостоверение от НАП (например удостоверение за наличие на данъчна регистрация, наличие или липса на задължения и др.), освен зелен печат на данъчната служба, то трябва да е подписано от началник и да пише за коя държава да послужи.За колко време става легализацията на данъчна декларация / удостоверение от НАП?Срокът за легализация на данъчна декларация и въобще на документи, издадени от НАП, е 11 работни дни, като предлагаме и бърза и експресна услуга - съответно 9 и 7 дни. Дългият срок е резултат на множеството институции, които имат касателство към заверката на данъчните документи, а не приумица на Преводи.БГ – нашият екип е способен да подготви документите за час и да ги депозира в съответните институции още на същия ден.Легализация на данъчна декларация / удостоверение от НАП – ценаЦената за легализация с Апостил на данъчни декларации и удостоверения е 56.00 лв. без ДДС нормална поръчка на документ. За повече информация относно цените, моля разгледайте подробния ни ценоразпис.

Ако се нуждаете от превод и легализация на данъчна декларация и/или удостоверение от НАП, моля свържете се с нас на актуалните контакти на Преводи.БГ и благодарение на дългогодишния ни опит ще Ви консултираме и извършим тази услугата за Вас!


Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА