Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

  • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

Превод и легализация на пълномощно

Превод и легализация на пълномощно


Превод и легализация на пълномощно (превод на английски, немски, френски, испански, руски и повечето европейски езици) за или от чужбина е сред най-често поръчваните документи. При фирмите пълномощното обикновено е необходимо за представляване на юридическото лице в страната или в чужбина при развиване на търговска дейност - сключване на договори, представителство в търгове, регистрация с властите, съдебни дела и др. Фирмите обикновено упълномощават своите представители с пълномощни, ограничени по предмет и/или срок. Това налага честото използване на фирми за превод и легализация.Кога се прави превод и легализация на пълномощно?Физическите лица от друга страна се нуждаят от превод на пълномощни обикновено за уреждане на лични въпроси с банкови учреждения, държавни институции (например осигурителни, данъчни, митнически власти), както и за представляване при продажба или закупуване на имот. Безспорно обаче най-често се прави превод и легализация на пълномощно за кола за Турция, Гърция, Франция, Германия, Испания, Италия и др., а колата е например лизингова и по талон за регистрация се води собственост на лизинговата фирма или е на името на Ваш познат/роднина.На какъв език се прави превод на пълномощно?Езика за превод на пълномощно се избира в зависимост от целта и страната, за която Ви е необходимо. Обикновено за фирмите, които ще представят пълномощното в рамките на Европейски съюз, например за представителство пред бизнес партньори, превод на английски език е достатъчен (езика на търговията). Когато обаче е нужно представителство в тръжна процедура, трябва да се съобразите с изискванията на Възложителя.

При пълномощните за кола, когато физически лица пътуват в Европа, е достатъчно пълномощното да е с лицензиран превод на английски език (без легализация). Когато обаче става дума за Турция, тъй като страната не е член на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, преводът на турски е задължителен.Цена и срок за превод на пълномощноПревод на пълномощно е специфична услуга и в зависимост от заложената терминология, може да попада във втора (общи документи – такива са например пълномощните за кола) или в трета група документи (правни преводи). Тук трябва да се отдели особено внимание на подбора на преводачите и редакторите, които ще работят по поръчката, на база квалификации и опит с юридическа литература. Ние от Преводи.БГ въведохме тройна проверка на преводите, за да гарантираме пълната липса на грешки в превода – чувствителна тема, когато говорим за правни документи.

Цената за превод на пълномощно е 15.30 лв на страница по БДС (1 стр. = 1800 символа / 30 реда по 60 символа) без ДДС, нормална поръчка за 24 часа. Предлагаме и експресен превод на цена 20.30 лв. без ДДС на страница в рамките на час (според обема на текста). За повече информация относно цените на Преводи.БГ, моля разгледайте актуалния ни ценоразпис.Какви са изискванията за легализация на пълномощно?Институциите, отговорни за легализацията на пълномощните, са Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи, в частност Консулски отдел. За да бъде легализирано едно пълномощно, единственото изискване е да е нотариално заверено и да е оригинал. Копия не подлежат на легализиция.Цена и срок за легализация на пълномощноЦената за легализация на пълномощно с Апостил (Какво е легализация с Апостил) е 39.99 лв за нормална поръчка, което отнема 9 работни дни. Предлагаме и бърза легализация на цена 57.50 лв за 7 работни дни, както и експрес на 79.00 лв за 5 работни дни.

За дългите срокове за легализация на пълномощните трябва да „благодарим” на Министерство на правосъдието, което предлага само нормална поръчка за заверка, без да се съобразява с нуждите на бизнеса и гражданите.За какво трябва да се внимава при легализация на пълномощно?Най-важно при превод и легализация на пълномощни (което между другото важи винаги при легализация на документи!) е да не ги оставяте за последния момент – оставете си документите при нас възможно най-рано и така ще спестите средства и нерви. Ние от Преводи.БГ имаме над 10 години опит с българските институции и можем да Ви консултираме напълно безплатно, както и да извършим цялата процедура по легализация на документите вместо Вас, което ще ви спести доста главоболия с бюрокрацията, а с ниските ни цени, дори ще спестите пари и време. Обадете ни се сега!


Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА