Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

  • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

Експресен превод на тръжна документация

Всички обществени поръчки се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки, следвайки определени тръжни процедури и условия. Търговете включват предоставяне на голямо количество документация, която следва да бъде на български език, а когато участникът е чуждестранно лице, то възниква нуждата от превод на тръжната документация.

Ние от Преводи.БГ осигуряваме експресен превод на цялата документация – както изискванията към участниците в обществената поръчка, така и предоставяните документи – оферта, спецификации, сертификати, схеми, графики, декларации и др.

Превод на тръжна документация - легализиране

Кои документи от тръжната документация се превеждат?

За да участва по една обществена поръчка, участникът първо трябва да се запознае с условията и изискванията на възлагащия орган. Съответно първо трябва да бъде преведена документацията (всички изисквания на възложителя) за участие на чуждия език, след което участникът подготвя оферта и изискваните документи.

Когато участникът е чуждестранно лице, документацията е на чужд език (обикновено английски). Според Закона за обществените поръчки, цялата предоставяна документация трябва да е на български език, а когато е на чужд – с лицензиран превод.

Ако участникът в тръжната процедура е смесен консорциум, включващ български и чужди дружества, превод ще е необходим само на част от документацията – автобиографии на ключови длъжности, сертификати, изпълнени договори, спецификации на осигуряваното оборудване, графици и др. книжа, предоставени от чуждите дружества.

Срок за превод на тръжна документация

При превод на тръжна документация обикновено времето е изключително ограничено, поради двупосочния процес – превод на изискванията по поръчката на чужд език, подготовка на документацията и едва накрая превод на български език на вече подготвената документация.

Тръжните процедури обикновено са съобразени с законовите разпоредби и по-специално Закона за обществените поръчки, където обаче сроковете са точно определени. Съответно времето е еднакво за всички поръчки, попадащи в обхвата на закона и законодателят не е предвидил по-големи срокове, нужни за превода на по-обемна документация. И така при по-големите обществени поръчки, сроковете са изключително кратки на фона на обема документация. Например при обществена поръчка за доставка на превозни средства (например мотриси, автобуси и др.) документацията, която следва да подаде участникът, може да възлиза на 2000 страници спецификации, описания, сертификати за съответствие и др. техническа документация и след подготовка на офертата, срокът за подаване да се сведе до 10 дни. Това означава превод, редакция и проверка за качество на по около 200 страници на ден, което си е един трудоемък процес.

Как Преводи.БГ гарантира преводите на обемна тръжна документация за кратък срок?

Ние от Преводи.БГ имаме разработени и внедрени процедури за обработка на обемни технически и финансови преводи, сплотен екип в нашите офиси, както и мрежа от преводачи, редактори и коректори, тествани професионалисти с голям опит, с които гарантираме качественото и навременно изпълнение на тези проекти. Хилядите доволни клиенти на Преводи.БГ и техните препоръки (част от които налични за справка в нашите оферти) са едно сигурно доказателство на нашия професионализъм. В състояние сме да осигуряваме превод на тръжна документация до 200 страници на ден, при постоянно качество на услугата!

Винаги съветваме нашите клиенти да бъдат много внимателни при избора на преводаческа агенция за превод на тръжна документация. Много фирми без офиси и персонал ще Ви обещаят голям обем превод за малък срок и на изкусително ниска цена. Това е доста примамливо, но и същевременно много опасно, тъй като почти винаги става дума за измама или липса на опит, когато човекът-фирма мисли, че тръжна документация се превежда като дипломи и свидетелства за съдимост и в последния момент ще Ви сервира своята невъзможност да предостави превода, оставяйки Ви в безизходица…

Каква е цената за превод на тръжна документация?

Цената за превод на тръжна документация зависи от естеството на обществената поръчка, засегната терминология и разбира се отношението срок/обем.

Ние от Преводи.БГ винаги се стремим да предложим най-добрата цена на пазара спрямо качество и срок за изпълнение. Респективно при обемни поръчки предлагаме отстъпки от цената. Предлагаме Ви да разгледате подробния ни ценоразпис, а ориентировъчната цена за превод на тръжна документация е 19.80 лв/стр. без ДДС (която занижаваме според обема на проекта). 

Предаване на превод на тръжна документация

Предаването на превода на тръжната документация трябва да е на хартиен носител (за повечето документи), тъй като за всяка обществена поръчка възложителят ще изиска лицензиран превод на чуждата документация. Това означава разпечатване и скрепване на голямо количество документи, респективно е нужно професионално оборудване и персонал. Масовата копирна техника, използвана по офисите, е с капацитет около 200 страници на ден, което означава, че ако се пуснат за принтиране за един ден 1000 страници (да не говорим за 2000 страници), принтерът ще се „стопи”.

Преводи.БГ разполага с професионална копирна техника, позволяваща огромни натоварвания и с голяма скорост на печат, което гарантира бързо и безпроблемно предаване на готовите преводи в лицензиран формат.

Копирна техника при превод на тръжна документация

Ние от Преводи.БГ имаме над 10 годишен опит в областта на техническите преводи, медицината, финансите и правото. Осигуряваме качествен превод на тръжна документация дори при най-кратки срокове, които някои биха помислили за невъзможни, запазвайки ниски цени. Не се колебайте да се свържете с нас - офертата, която ще Ви предоставим, е безплатна и необвързваща!

Поискайте оферта за превод на тръжна документация СЕГА или се свържете с нас на актуалните ни телефони!

Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА