Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

  • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

Професионални преводи

Ние от екипа на Преводи.БГ сме съсредоточили всичките си усилия в предоставянето на качествени професионални преводи.

Предлагаме Ви писмени преводи и устни преводи във всички области. Представяме Ви по-значителни проекти, които сме изпълнили в различните области:

Лични и фирмени документи, кореспонденция, уведомления, т.н.

Технически преводи, включително

Авиация – авиационна документация, изисквания, сигурност, сертификация за авиационен оператор, изисквания за квалификация на персонала, политики по качеството; тръжни процедури по изграждане и реконструкция на авиационна писта и оборудване, т.н.

Железопътен транспорт – доставка, инсталация, изграждане и тестване на железопътни линии и системи за сигнализация и комуникация, включително техническа спецификация и изисквания за всички материали, доставчици, квалификация на персонала, и технически параметри и изсиквания към системите, ръководства за употреба, листовки и брошури, т.н.

Пътища – тръжни процедури по изграждане на пътни настилки и участъци от магистрални, първокласни и второкласни пътища, изпълнение на инфраструктурни проекти, квалификации на персонала, изисквания за сигурност и спецификации на материалите, т.н.

Морски транспорт – документация по логистика и спедиция на товари, документация по ремонт на плавателни съдове, доставка на оборудване и запаси, наемане на екипажи, агентски договори договори, комисиони, т.н.

Петролни проекти – техническа документация за терминал за петролни продукти, измервателни системи петролни продукти, др.

Електроника – технически спецификации, ръководства за употреба, инсталация, изисквания, т.н., инсталация, поддръжка и работа на централна климатизация на лидери в областта, инсталация и експлоатация на промишлени UPS системи, ръководства и спецификации на статичен комутатор, контрол панели на генератор, функционални описания, климатизация на сървърни помещения, техническа документация на електормери, спецификации т.н.

Енергетика – изграждане и поддръжка на преносна мрежа, устройство и функционалност на генератори, цялостна документация по изграждане на блок от ТЕЦ, технически спецификации и изисквания и т.н, цялостния процес по поръчка, договаряне, доставка, инсталация, технически спепцификации, изграждане, поддръжка и обучение за работа с ветрогенератор с мощности до 3MW на световните лидери в областта, т.н.

Машиностроене – производствен процес, правилници, изисквания, процедури по сигурност, цялостна ISO документация за сертификация по стандартите в областта, политики по качество, производствени линии за производство на керамични изделия, изграждане на пещи за вар, техническа документация за Безцентрова шлифовъчна машина, производство на черни и цветни метали т.н.

Химия – листовки с химически елементи, тестове, лабораторни изследвания, химически състав, разрешителни за употреба на химически материали, т.н.

Опазване на околната среда –европейски директиви за опазване на околната среда, оценки за въздействие на околната среда, изисквания, анализ на въздействието върху околната среда, разрешителни от Министерство на околната среда и водите, доклади по екология, анализ и оценка на всички активни и закрити сметищата в България и тяхното отражение на околната среда, т.н.

Финансови преводи – годишни финансови доклади и одити на министерства и агенции, годишни финансови отчети, одити на компании, световни лидери в своята област, програми за емитиране на дългови облигации, спогодби за избягванена двойно данъчно облагане, тръжна документация за финансови услуги, банкови услуги, анализи на пазара в различни области, лизингови условия, кредитиране, т.н.

Банки- цялостен банков софтуер за управление на банковите бизнес процеси, общи условия на банки, отпускане на кредити, лизингови условия, решения на борда на директорите, вътре банкови обучения, изисквания, процедури по обслужване на клиенти, управление на лоши кредити, банкови доклади и финансови отчети, анализи на пазара и тенденциите, уведомления до кредиторите, т.н.

Право – патентна документация, арбитражни процеси, правни спогодби и закони, европейски директиви, документация по тежки криминални дела, договори по големи международни търговски сделки, договори по обществени поръчки във всички области, общи условия, рамкови договори по големи търговски сделки, договори за доставки, изпълнение, т.н.

Реклама- интернет сайтове, брошури, каталози, етикети, спа процедури, хотели, фирмени представяния, оферти, договори за рекламно обслужване, презентации в различен формат, т.н.

Медицина – епикризи, заключения, медицински изследвания, магнитен резонанс, експериментални лечения, симптоми на заболявания, протичане, медицинска литература, т.н.

Военни – документация по внос и износ на оръжие, лицензи, нормативни актове, др.

Фармация – лекарствени брошури, тестове на лекарства за пускане на пазара, анализ на козметика, ISO документация за производствени процеси на козметика, медицинска литература, т.н.

ИТ – цялостен банков софтуер, тръжна процедура за оборудване за изготвяне на лични документи, спецификации и изисквания, софтуер за управление на бизнеса, сървърни ИТ решения - сървърни конфигурации и виртуални сървъри, спецификации, инсталация, поддръжка, ръководства за употреба, софтуер за следене и отчитане на експериментално лечение, система за повикване във водещо болнично заведение, т.н.

Защо ние?

  • Ние ще работим в тясно сътрудничество с Вас до достигане на удовлетвореност
  • Работим бързо и винаги спазваме дадения срок
  • Ние ще приемем Вашите поръчки дори в почивни дни
  • Цените ни са ниски, а сроковете кратки
  • Спазваме стриктно процесите ни за качество
  • Всеки наш преводач е подписал декларация за поверителност
  • Използваме Преводачески инструменти за повишаване на качеството
  • Вижте нашите клиенти - утвърдени компании, които са останали доволни от нашите услуги!

Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА