Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

 • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

Декларация за поверителност

В сила 25.05.2017г
Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и закупувате и/или ползвате услугите, които предлагаме.
Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

Обработване на лични данни

Лични данни съгласно значението на Чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (ОРЗЛД) представляват цялата информация, свързана с идентифицирани физически лица или физически лица, които могат да бъдат идентифицирани, напр. име, адрес, имейл адрес и др.

Кой е отговорен за защита на личните данни?

Отговорен за защита на данните по смисъла на чл.4 , ал.7 от ОРЗЛД, „Агенция Хай Принт” ООД (Преводи.БГ), с ЕИК: 124006653, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. «Петко Д. Петков» 2в, info@prevodi.bg

Кой има достъп до Вашите данни?

Достъп до Вашите данни има Преводи.БГ, както и различни трети страни, на които предоставяме Вашите данни с цел изпълнение на услугата. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу. Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Какви са Вашите права?

Като субект на данни, засегнат от дейността по обработка на данните, Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни в съответствие с чл. 15 и следващите от ОРЗЛД:
 • Право на достъп;
 • Право на коригиране или изтриване;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните; и
 • Право на възразяване;
В допълнение, имате право на жалба до надзорен орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

Оповестяване на власти

При наличие на законово задължение, ние си запазваме правото да предоставяме Вашите лични данни, ако това се изисква от компетентните институции или правоприлагащи органи.

Запитване за оферта

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за изготвяне на оферта за преводачески услуги и изпращане на тази оферта чрез посочен от Вас начин.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Достъп до личните Ви данни има само и единствено Преводи.БГ. Личните Ви данни не се прехвърлят към трети страни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да се изготви оферта за преводачески услуги и последващо сключване на договор.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни в рамките на 1 (една) година.

Поръчки за превод и/или легализация

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за изготвяне за извършване на услуга по превод и легализация.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни
 • информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
 • информация и история на плащанията 
 • информация за поръчките

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към фирми за счетоводно обслужване, куриерски фирми, фирми за платежни услуги.
Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?>

Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да се изпълни договор.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни, докато сте активен клиент, т.е. в рамките на 2 (две) години.

Обслужване на клиенти

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.
Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:
 • информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
 • информация за плащанията и история на плащанията
 • кредитна информация
 • информация за поръчки номер на профил или членство
 • всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Достъп до личните Ви данни има само и единствено Преводи.БГ. Личните Ви данни не се прехвърлят към трети страни.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни в рамките на 1 (една) година.

Изпълнение на правни задължения

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите.
Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни
 • клиентски номер
 • номер на поръчката
 • име
 • пощенски адрес
 • сума на транзакцията
 • дата на транзакцията

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите данни могат да бъдат обработвани от Преводи.БГ, както и от фирми за счетоводно обслужване.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни ни е необходимо за изпълнение на правно задължение.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност в Република България.

Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА