Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

 • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

Искате писмени и устни преводи на високо качество?!

Всички услуги, които Ви предоставяме, се подлагат на строг контрол на качеството още от момента на приемане на поръчката до самото предаване.

Преводачески стандарт EN15038

Стандартът EN15038 е създаден през 2006 от Европейската комисия по стандартизация, за да отговори на нарастващата нужда, както на преводаческите агенции, така и на клиентите да се въведе единен критерий за качество при преводите. С този стандарт за първи път бяха определени точни критерии за това какво е „качествен” превод.

EN15038 се прилага от фирмите, които искат да гарантират най-високо качество на преводите, прилагайки доказани процеси при превода и подбора на преводачи и редактори.

Качеството и акуратността се следят през целия процес на превода, както и се документират. Процесът на преводите се състои от следните етапи:

 • Анализ – внимателно преглеждаме и анализираме текста за превод – по този начин предоставената от нас оферта за срок ще бъде спазена на 100 %, без „изненади”
 • Екип – подбираме екип преводачи и редактори, с квалификация/образование и опит в специфичната област
 • Превод – самият процес на превода
 • Проверка от преводача – всеки преводач задължително проверява превода си за пропуски, правописни и граматически грешки
 • Проверка от втори специалист – фактологическа проверка от втори специалист за пропуски и правописни и фактологически грешки
 • Редакция (ако преценим, че е нужна или е договорена с клиента) – трети специалист - експерт в терминологията на специфичната област, редактира превода спрямо оригинала за изчистване на терминологията
 • Последна проверка от нашите координатори дали са спазени специфичните изисквания на клиента (ако има такива)

EN15038 задава конкретни изисквания за квалификацията на преводачите и редакторите. Преводачите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Умения за превод
 • Подходяща квалификация и познания по двата езика, а не само познания по целевия
 • Постоянно усъвършенстване и проверка знанията на преводачите
 • Оценяване на качеството на преводите за всеки проект
 • Техническа квалификация – познания за работа с преводачески софтуер и техника

Нашата фирмена политика залага на високото качество при ниски цени. Постигаме това чрез постоянен контрол и усъвършенстване на фирмените ни процеси.

Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА